Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

vineri, 4 noiembrie 2016

T eo l o g i e ş i s p i r i t u a l i t a t e o r t o d o xă

La Editura Humanitas a apărut lucrarea lui Vladimir Tismăneanu, Efigii ale unui coşmar istoric, în care este prezentată toată pleiada conducerii comuniste a României. Portretele realizate de Tismăneanu pun accentul pe pregătirea celor care au condus România timp de aproape jumătate de secol, dar cu precădere este subliniată modalitatea lor de alegere şi valorile care erau promovate în rândul elitei comuniste. Totodată prin personajele din această carte se poate realiza şi o caracterizare a instituţiilor cheie ale sistemului, cu precădere a partidului şi a organelor de control şi represiune. Este o lucrare interesantă chiar şi pentru cei care au trăit acele vremuri, autorul scoţând în evidenţă lucruri care erau necunoscute pentru unii sau aspecte pe care nimeni nu le putea articula referitor la aceste persoane.

Sub egida Editurii Agnos din Sibiu a apărut integrala Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securităţii, reprezentând trei volume, şi anume: vol. 1, Sâmbăta de Sus (1943-1949), vol. 2, Prislop (1950-1959) şi vol. 3, Alungarea din monahism, calomniile şi filajul. Bucureşti, Drăgănescu, Sinaia (1960-1989). Astfel, dacă până acum au apărut fragmentar documente din cele 6 volume ale dosarului de securitate al Părintelui Arsenie Boca unde acesta se regăseşte notat cu diferite nume sau diferite scrieri ale numelui, ceea ce a îngreunat identificarea tuturor acestor surse –, acum cercetarea istorică are drum liber la analizarea situaţiei în care un slujitor al altarului străbun îşi desfăşura activitatea în perioada comunistă, asta cu tot contextul de factori pe care îl presupunea părintele Arsenie Boca. Volumele sunt, desigur, de un real folos şi pentru comisia mitropolitană care se ocupă cu studierea vieţii părintelui Arsenie Boca şi care în aceste volume are un veritabil sprijin în găsirea argumentelor privind o posibilă viitoare propunere de canonizare.


Sub egida Editurii Astra Museum a apărut lucrarea Imperium et sacerdotium. Dinamica raporturilor Biserică-Stat în Imperiul Romano-Bizantin (303-867), coordonată de Pr. Prof. Nicolae Chifăr, decanul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu şi mai tânărul său ucenic Dr. Dragoş Boicu. Dascălul de vocaţie şi-a strâns o parte din ucenici şi discipoli într-o acţiune editorială prin care prezintă din perspectivă istorică, şi nu numai, evoluţia raporturilor dintre cele două entităţi în cursul primelor secole de creştinism manifest. După cum se arată şi în Cuvântul înainte, lucrarea a fost pusă sub motoul unitate în diversitate, fiecare dintre autori raportându-se în stil propriu la tema raporturilor dintre Biserică şi Stat în cursul celor peste cinci secole studiate. Tocmai prin diversitatea abordărilor şi prin unitatea impusă de temă lucrarea la care facem referire este cu atât mai interesantă, iar aportul pe care îl aduce la cercetarea istorică şi teologică cu atât mai mare.

[Telegraful Român, nr. 33-36/2016, p. 2]

Mitropolitul Laurenţiu