Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

sâmbătă, 10 decembrie 2016

Invitație la Cină


Pr. Dr. Cristian MUNTEAN
Una din temele mele recurente este cea legată de întâlnirea cu aproapele și de necesitatea dialogului ca măsură a unui posibil dialog spiritual. Și unde te poți întâlni mai lesne decât în proximitatea unei ,,cine” la care te împărtășești de prezența/bucuria celuilalt.

Am trecut printr-o perioadă de ospețe care mai de care mai bogate gastronomic, ne-am făcut loc printre mulțime de meseni (cunoscuți și necunoscuți), am socializat proto­colar dar, parcă, n-am reușit să ne împărtășim de prezența celuilalt. Și chiar dacă am fost prezenți la mese famili­ale, parcă rutina întâlnirii nu ne-a dat senzația bucuriei prezenței.

Ce mai reprezintă azi o cină? Poate fi una de afaceri în care ne căutăm un posibil partener economic, poate fi una de familie, în care singura interacțiune este legată de conexiunea la internet, sau poate fi una romantică, în care cei doi își caută frumusețea mărturisirii împreună.

Participarea la o cină reprezintă ceva mult mai profund. Este, în primul rând, o formă de comunicare/comuniune prin excelență. A împărți hrana cu cineva este o formă de comuniune care implică o relație. Nimeni nu împarte hrana cu dușmanul. A participa la o cină presupune și o invitație care implică dorința unei întâlniri.

Dincolo de aspectele legate de relație este și o proiecție spre viitor atât a relației înseși, cât și a pregătirii ingredi­entelor necesare unei reușite convivialități. În acest sens, gătitul devine o ,,metaforă euharistică” (Rubem A. Alves) pentru că face real ceea ce este ireal, face prezent ceea ce este absent. De aceea și bucătarul devine o ,,ființă esha­tologică”. Cred că s-ar impune, în acest context, lectura unei admirabile cărți a teologului și psihanalistului sud-american, de origine evreiască, Rubem A. Alves: ,,Cartea cuvintelor bune de mâncat sau Bucătăria ca parabolă teologică”, în care ni se amintește că bucătăria e un loc al transformărilor într-un spațiu definit. Gătitul desființează spațiul. Mirodeniile și gusturile latente înăuntru sunt obligate să iasă afară. Dulcele, acrul, amarul, săratul sunt silite să intre în combinații inexistente. Totul este o nouă creație (R.A. Alves).

Teologul sud-american ne dă și cheia: ,,Fiecare masă cină este o revelație, visele bucătarului date celor care o mănâncă: euharistie”, pentru că o cină este ,,sufletul bucătarului transformat în mâncare”.

Pornind din acest punct, ne-am putea reevalua cu toții poziția față de invitația la cină și, implicit, față de gazdă. În definitiv, bucătarul nu gătește pentru el, ci pentru alții. Bucătarul mănâncă bucuria pe care o vede pe fața celorlalți atunci când mănâncă, iar acea bucurie e o declarație tăcută de dragoste și o cuminecare de bucuria mesenilor.

Actul cuminecării/împărtășirii este, de fapt, actul pri­mirii lui Hristos prin gustare sub forma Sfintelor Taine, dar poate exprima, într-un sens mai larg, întreaga viață a Bisericii, care este una de continuă cuminecare cu Dum­nezeu, prin cuvânt, prin imagine-icoană, prin căutare, prin toată încărcătura harică, pe care Biserica o poartă către om prin actul de cult. Astfel, Biserica devine bucătăria vieții duhovnicești, acest spațiu de experimentare/transformare a oamenilor cu prezența dumnezeiască.

Cu cât omul se împărtășește mai profund de realitatea Bisericii lui Hristos, cu atât participă mai profund la viața pe care Însuși Hristos dorește să i-o împărtășească. Iar actul prin excelență al ,,grefării” duhovnicești este cel liturgic/euharistic.

Într-o lucrare absolut remarcabilă a teologului și filo­sofului Christos Yannaras: ,,Abecedar al credinței”, ni se atrage atenția că primii ucenici ai Mântuitorului aveau conștiința chemării la o ,,întrunire în unitate”, la o eccle­sia, explicând că ceea ce-i unește nu e acceptarea unor principii sau valori teoretice, ci acceptarea chemării care le schimbă radical viața: ,,transformă indivizii, monadele izolate într-un trup unitar, în Ecclesia”.

Astfel, Biserica este întrunire la Cina Euharistiei. Nici instituție religioasă, nici ierarhie administrativă, nici clădiri, nici birouri. Este poporul lui Dumnezeu adunat la ,,frângerea pâinii și binecuvântarea potirului (Yannaras). Iar unitatea acestui nou popor al lui Dumnezeu este dată de participarea la Cina Domnului, actul de acceptare a Noului Legământ, pecetluit cu sângele jertfei pe cruce a lui Hristos.

Dar, vorba părintelui Ioachim Parr, în fiecare zi tre­cem pe lângă Dumnezeu, neobservându-L, fiindcă nu Îl cunoaștem și, prin urmare, nu-L putem vedea. Parcă ne‑am pierdut aptitudinea de a vedea. E greu să înțelegem că lumea din jur există pentru noi, ca să-L dobândim pe Dumnezeu, să le slujim semenilor și să ne iubim unii pe alții. De aceea refuzăm cu atâta nonșalanță invitația la Cină.

Trupul și Sângele lui Hristos sunt lumea, creația, dar nu în stare de răzvrătire pentru existență autonomă. Sunt existența creată ca ofrandă adusă lui Dumnezeu, ca afirmare a mulțumirii adresate iubirii făcătoare de viață a Tatălui. Acestei realități îi suntem părtași prin împărtășire.

Frumos, spunea Yannaras, că împărtășirea este retră­irea și reînnoirea relației creatului cu necreatul care se realizează ,,în Trupul și Sângele lui Hristos”. Pâinea și vinul nu sunt obiecte neutre care slujesc spre hrănirea și supraviețuirea individualității muritoare, ci sunt creația care se comunică și se împărtășește ca relație dătătoare de viață cu Tatăl, sunt creatul în unitate de viaţă cu ne­creatul, sunt Trupul și Sângele lui Hristos, așa cum ne-a încredințat El Însuși.
Doar actul împărtășirii transformă existența noastră autonomă în viața cea adevărată, în care acceptăm să existăm numai iubind și fiind iubiți.
Dar, pentru aceasta, avem nevoie (preoți și credincioși) de o reașezare în duhul Bisericii, conștienți de chemarea la întrunirea în unitate sau, mai precis, de importanța unui răspuns afirmativ la invitația la cină, pentru că ,,fericit este cel ce va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu”.

Pr. Dr. Cristian MUNTEAN