Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

vineri, 10 noiembrie 2017

Părintele Academician Dr. Mircea Păcurariu la sărbătorirea a 85 de ani de viaţă

ÎPS Laurenţiu,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 85 de ani de către Preacucernicul Părinte Academician Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, doresc să depun o mărturisire de suflet despre profesorul meu apropiat şi apreciat, căruia i-am devenit, prin rânduiala lui Dumnezeu, ucenic, coleg de slujire la catedră şi colaborator – fiind primul decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu –, iar mai apoi, când am ajuns la cârma Mitropoliei Ardealului, Sfinția Sa mi-a devenit un preţios colaborator.
Nu voi putea uita niciodată cu câtă demnitate şi fidelitate faţă de adevărul istoric a apărat integritatea şi unitatea Mitropoliei Ardealului, aşa cum ne-a lăsat-o sfântul şi marele ierarh Andrei Şaguna.
Opera Părintelui Academician Mircea Păcurariu este pe măsura personalităţii sale. Este cel mai de seamă istoric al Bisericii noastre strămoşeşti, iar evaluarea sa a fost realizată de specialişti şi de cel mai înalt for al competenţei ştiinţifice, Academia Română, care i-a recunoscut şi răsplătit munca. Pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române a lăsat o operă de titan, în special cursul său universitar în trei volume şi tipărit în trei ediţii, care este cea mai desăvârşită sinteză, rămânând astfel normativ în domeniu. Numărul mare al volumelor, studiilor şi articolelor istorice şi teologice exprimă dragostea copleşitoare a cercetătorului, a profesorului şi a slujitorului Altarului faţă de trecutul Bisericii şi al Neamului nostru.
Întâlnirea noastră personală nu a fost întâmplătoare, ci providenţială.
Îmi amintesc şi astăzi de examenul meu de admitere la Institutul Teologic din Sibiu. Probele eliminatorii de greacă şi latină au fost conduse de competentul şi exigentul asistent Mircea Păcurariu. Autoritatea profesorului examinator mi-a întărit atunci frica faţă de o probă care îmi lipsise ca absolvent de liceu, mai ales că tânărul asistent ne atrăsese tuturor atenţia să nu uităm să punem accentele şi mai ales „spiritele” cuvintelor folosite. Foarte curând însă am învăţat să-l preţuiesc pe acest mai tânăr şi mai apropiat profesor, deoarece exigenţa sa era determinată nu doar de aleasa pregătire şi competenţă, ci, mai ales, de dragostea sa faţă de Biserica Neamului, căreia voia să-i dăruiască slujitori vrednici şi bine pregătiţi.
Anii au trecut şi rânduiala divină ne-a adus din nou împreună. Am muncit, teologhisit şi coliturghisit împreună, timp în care am simţit sprijinul permanent şi competent de la cel care ne devenise model de acrivie şi iconomie. Părintele Mircea Păcurariu este un slujitor exemplar, iubitor de Liturghie şi înzestrat predicator, ale cărui colecţii de predici pot sluji drept pildă tinerilor preoţi.
Anii 1992-1996, când am fost propus şi ales colaborator al noului decan, au fost adevărate probe de foc ale preţuirii şi ajutorării reciproce; au fost ani în care am învăţat, dar am şi pătimit împreună. Prietenia şi sprijinul părintelui decan Mircea Păcurariu m-au ajutat să trec, împreună cu familia mea, peste greaua şi marea încercare venită de Sus. Aduc, aici şi acum, recunoştinţa şi preţuirea noastră întregii familii, atât părintelui, cât şi doamnei profesoare Mioara, pentru că au dovedit prietenie şi multă apropiere familiei noastre, în momentele cele mai grele.
Acum, când, prin voia lui Dumnezeu, peste neputinţele şi limitele umane, îndeplinesc chemarea sfântă de mitropolit al Ardealului, mă simt onorat că am alături şi pot să preţuiesc un asemenea părinte-profesor şi o asemenea familie, pe care am trecut-o de mult la rugăciunile noastre. Cu smerită recunoştinţă am hotărât să conferim Părintelui Profesor Mircea Păcurariu cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Ardealului, Crucea Şaguniană.
La împlinirea vârstei de 85 de ani – studentul, ucenicul, apoi colegul la catedră şi colaboratorul de odinioară, iar astăzi arhiereul Ardealului –, aducem recunoştinţă şi cinstire din suflet distinsului profesor şi ilustrului om de ştiinţă, Academician Mircea Păcurariu, dorindu-i mulţi ani binecuvântaţi spre a lăsa Teologiei şi Bisericii încă multe valori nepieritoare.