Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

joi, 9 noiembrie 2017

T eo l o g i e ş i s p i r i t u a l i t a t e o r t o d o xă

Fenomenul migrației a marcat sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI. După căderea regimului comunist, mulți dintre conaționalii noștri au plecat spre partea de apus a Europei în căutarea unui trai mai bun. Aici au căutat și Biserica existentă în cadrul parohiilor vechi, istorice, înființate de sute de ani (Paris, Viena, Leipzig) sau în vremea Patriarhului Justinian și a urmașilor săi (Italia, Elveția, Germania, Anglia, Spania etc.).
La o primă lectură a unui șematism al parohiilor din Occident, observăm că românii au căutat să se integreze în cultura națională a țărilor adoptive prin așezarea parohiilor lor sub protecția unui sfânt român și a unui sfânt local ce a odrăslit în primele secole creștine pe teritoriul țării respective.
Plecat în căutare de împlinire livrescă spre Țara Cantoanelor, părintele Alexandru Nan, originar din ținutul Mediașului, a prezentat chipurile sfinților din spațiul germanic în diverse publicații de limbă română, iar în 2017 toate au fost strânse sub titlul: Pe urmele sfinților din Apus. Sfinții spațiului german, fiind publicate la Editura Renașterea.
După o scurtă incursiune istorică referitoare la evoluția creștinismului pe teritoriul Elveției, Germaniei și Austriei, autorul ne prezintă viața, scrierile, canonizarea și o bibliografie selectivă la fiecare sfânt, începând cu Sf. Afra de Augsburg, Sf. Bonifatie, apostolul germanilor, continuând cu Sf. Lucian, patronul Liechtensteinului, și până la Sf. Ansgar, apostolul Nordului (Danermarca și Suedia).
Îl felicităm pe autor și așteptăm și următoarele volume care să cuprindă restul sfinților apuseni, spre o mai bună cunoaștere a personalității și lucrării lor.
De sub teascurile Tipografiei Șaguniene a apărut la începutul verii acestui an al nouălea număr al Îndrumătorului Pastoral al Episcopiei Tulcii. Inițiat de neobositul nostru colaborator, vlădica Visarion, după modelul șagunian al Îndrumătorului Bisericesc, regăsim și în acest an în publicația dobrogeană multe articole ce prezintă aspecte legate de trecutul istoric al Tulcii, cu referire la anul comemorativ al mărturisitorilor din închisorile comuniste, cunoscut fiind faptul că în Dobrogea s-au aflat mai multe asemenea locații: Periprava, Ostrov etc.
Tematici diverse legate de învățătura Bisericii și viața misionar-pastorală sunt prezentate de un număr mare de autori de pe tot cuprinsul țării.
Felicităm comitetul de redacție pentru această nouă apariție editorială și așteptăm deja al 10-lea număr al publicației.