Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

luni, 18 aprilie 2016

Apariție editorială la 25 de ani de pilduitoare slujire arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos


La 25 de ani de activitate a Arhipiscopului Casian Crăciun la Dunărea de Jos a venit și frumoasa dorință a unui comitet de inițiativă, alcătuit din slujitori ai Arhiepiscopiei Dunării de Jos și reprezentanți ai unor instituții de educație și cultură din municipiul Galați, de a realiza un volum omagial în care să fie revelată slujirea Înalt­prea­sfințitului Părinte Arhiepiscop Casian cu împlinirile sale cele mai semnificative. 
Întreaga activitate de natură spirituală, administrativă, culturală și social-filantropică a Înaltpreasfinției Sale, încununată de nenumărate realizări, conturează chipul unui vrednic slujitor al Domnului printre cei încredințați spre păstorire și descoperă chipul cel minunat în care, prin lucrarea sa bisericească, a făcut să rodească în Biserica străbună alese daruri cerești.
Privind, în lumina cre­dinței, spre aspectele esențiale din viața Înalt­preasfințitului Părinte Casian, din timpul celor 60 de ani de viață închinată Bisericii, dincolo de periplul educațional și duhovnicesc de excepție, am văzut roadele binecuvântatei purtări de grijă a lui Dumnezeu față de persoana sa, minunata împreună-lucrare a omului credincios cu harul ceresc. Preoție, dăruire, slujire, cultură, lucrare misionară, filantropie – iată reperele esențiale care au marcat de la început itinerariul teologic, academic și pastoral-misionar al Înaltpreasfințitului Părinte Casian. Însă, întâi de toate, Înaltpreasfinția Sa a rămas mereu, cu statornicie și înțelepciune, fidel vocației monahale care l-a adus, la vârsta de 25 de ani (1980), în obștea monahală a Mănăstirii Ciolanu, jud. Buzău, fiind tuns în monahism de către vrednicul nostru înaintaș, Mitropolitul Antonie Plămădeală, pe atunci Episcop al Buzăului. Legătura duhovnicească cu Mitropolitul Antonie al Ardealului s-a concretizat prin studiile teologice de cercetare în Franța, unde, în 1984, devine doctor al Universității Strasbourg II, cu o teză despre spiritualitatea icoanei și a picturilor mănăstirilor moldovene, dar și prin slujirea sa ca asistent spiritual la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1985-1988). Imaginea tânărului duhovnic, destoinic, cult și pedant rămâne vie în ochii studenților teologi din anii ’80 ai secolului trecut și rămâne peste veac mărturie prin fotografiile de pe tablourile de absolvire ale generațiilor de atunci, cărora ieromonahul, protosinghelul și apoi arhimandritul Casian Crăciun le-a fost îndrumător duhovnicesc.
Viața sa duhovnicească aleasă, profunzimea gândirii teologice, înalta ținută academică n-au fost trecute cu vederea de către ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, așa încât, prin rânduiala lui Dumnezeu, în anul 1990 este chemat la slujirea de arhiereu-vicar la Galați, de către Arhiepiscopul Antim Nica și ales de Sfântul Sinod în treapta de arhiereu-vicar, cu titlul Gălățeanul, la 12 februarie 1990. A fost hirotonit episcop în Biserica „Sfântul Nicolae” din Galați, în data de 18 februarie 1990. Patru ani mai târziu, în 1994, a fost instalat episcop titular al Eparhiei Dunării de Jos, iar în anul 2009, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod, odată cu ridicarea la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a primit demnitatea de Arhiepiscop.
Darurile remarcabile cu care Dumnezeu l-a înzestrat și pe care Înaltpreasfințitul Părinte Casian a știut să le ofere înapoi lui Dumnezeu, slujind cu dragoste și dăruire Bisericii și neamului, au dat roade bune și binecuvântate în cei 25 de ani de slujire la Dunărea de Jos. Mulțimea așezămintelor monahale, numărul mare de monahi și monahii cu o viață spirituală aleasă, bogăția patrimoniului mănăstiresc conservat și restaurat, un centru eparhial înnoit și îmbunătățit, edificarea multor biserici parohiale, construirea multor centre sociale și culturale, pregătirea slujitorilor, toate acestea ne vorbesc despre prestigiul și vrednicia Arhiereului slujitor, misionar, filantrop și pedagog – Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos.
Prin vasta activitate pastoral-misionară și social-culturală, prin dragostea față de Biserică și neam, față de spiritualitatea ortodoxă și cultura română, Părintele Arhiepiscop Casian este un model luminos și pilduitor pentru păstoriții săi, preoți și credincioși, dar și pentru generația tânără de ierarhi ai Bisericii noastre.
Cu smerenie, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos la această frumoasă aniversare, să dăruiască alesului Său slujitor multă sănătate, pace sufletească, pentru a sluji cu aceeași dăruire, înțelepciune și iubire jertfelnică Biserica noastră Străbună.
Întru mulți si fericiți ani!

† LAURENȚIU, Mitropolitul Ardealului