Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

marți, 27 februarie 2018

Christus RexTeodor Baconschi
 
Trecerea la Domnul a regelui Mihai I – la o vârstă patriarhală și după un lung exil – i-a unit în rugăciune pe mulți români, nu atât din motive politice, deci pământești, ci din pietate creștină. De altfel, regele a trecut în lumea cealaltă (acolo unde se află, începută în noi înșine, împărăția lui Dumnezeu) în luna Nașterii Domnului, pe care regii magi se pregătesc, ritualic și biblic, să ne-o aducă anual în raza sufletească. Iar Hristos Domnul este și Împărat sau Rege al Creației, căci prin Cuvântul lui Dumnezeu s-au făcut toate cele existente ca fire, de la marele univers, până la atomul nevăzut. Există așadar o structurală dimensiune regală a creștinismului, religia adepților lui Hristos, rege mesianic al iudeilor, împărat al Păcii, Domn al slavei, unit cu celelalte slujiri sau vocații ale Sale, cea de Învățător și cea de Arhiereu veșnic. Asta nu înseamnă că doar în monarhii înflorește crezul creștin, prin fapte și nădejde, așa cum vedem în istoria pre-constantiniană a Bisericii, ori în multiplele expresii contemporane ale religiei noastre, care s-a acomodat în egală măsură în regimuri republicane, bucurându-se de orânduiri democratice, acolo unde ele au fost posibile, sau rezistând (adesea martiric) sub cele autoritare și dictatoriale. Căci Fiul lui Dumnezeu, cunoscut ca Fiul Omului, leagă cerul de pământ printr-o pecete transcendentă, descins kenotic în condiția trupească, dar și transfigurat în neînserata lumină taborică. Pe de altă parte, atributul „regesc” revine tuturor Persoanelor Sfintei Treimi, adăugând regalității Fiului, „monarhia Tatălui” (cum spun teologii, atenți să nu alunece în erezia subordinațianistă) și împărăteasca lucrare mângâietoare a Sfântului Duh. Acolo, în impenetrabilul mister trinitar, a găsit civilizația creștină sursa oricărei încoronări, simbolismul august al oricărui tron și stilistica mesianică a oricărei exaltări dinastice.
Europa pre-revoluționară a îngenunchiat mereu cu coroana pe cap, fiind organizată în ducate, regate și imperii cu geometrie și soartă variabilă, iar urmașii sfântului Petru pe tronul episcopal al Romei și-au arogat titlul de Suverani Pontifi, explicând parcă tipic occidentala dispută dintre imperium și sacerdotium, pe care Răsăritul bizantin a gestionat-o mai armonios, într-o teologie politică a sintezei sau complementarității. Toate aceste avataruri ale puterii lumești – care au creat alternativ clipe de glorie și de sminteală – explică prin fidelitate tradițională (sau măcar prin inerție) atât supraviețuirea instituției monarhice în anumite state europene, cât și durabila dimensiune regească a imaginarului nostru colectiv. E ușor de citit și istoria românilor prin lentila acestei moșteniri simbolice. Pe tronul Țărilor Române au șezut, așa cum se întâmplă pretutindeni, domnitori vrednici (și învecinați uneori cu sfințenia) sau bieți oameni chinuiți de patimi distructive. Faptul central e că, pe linia de moștenire bizantină, încă din zorii statalității și până la abolirea comunistă a monarhiei, acum 70 de ani, am conceput esența politicii naționale ca act suveran, asumat de către o persoană suverană. Firește, asta nu ne-a scutit, după cum aminteam, de episoade tragice ori de figuri nedemne, pasagere la scara mare a timpului istoric și rânduite contrastant în cronici. Am căpătat însă un fel de reflex colectiv subliminal monarhic. În numele acestui habitus mental, am fost puternici în momente de răscruce și slabi în fața prea multor tiranii, după cum a bătut vântul nestatornic al conjuncturilor. Iată de ce sunt convins că putem conchide, în prezent, că doar regalitatea divină, lăudată liturgic și trăită cu duh cucernic, ne poate feri de capcana oricărei „religii politice”. Avem în Hristos Regele Care Se jertfește pe Cruce și Care a înviat din morți, deschizându-ne porțile singurei împărății netrecătoare: cea a lui Dumnezeu, pe care niciun „fur” lumesc n-o poate deturna, așa cum nicio „molie” a ideologiei n-o poate roade. Purtând în minte această distincție necesară, să ne rugăm împreună pentru odihna robului lui Dumnezeu, regele Mihai I, întors la Curtea de Argeș, alături de strămoșii săi și ai noștri.