Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

vineri, 7 aprilie 2017

Evanghelia la zi TEODOR BACONSCHI

Mesajul evanghelic este universal. Se adre­sează tuturor oamenilor. Tocmai de aceea, forța misionară a Bisericii a trecut frontierele civilizaționale, ieșind din Orientul Mijlociu, cucerind spiritual Europa, cele două Americi și o parte însemnată din Africa, sau chiar din Asia-Pacific. Creștinismul s-a divizat lăuntric, însă dinamica lui a devenit globală. În acest vast tablou, Ortodoxia românească pare statistic și geografic mărginașă, deși conține filonul biblico-patristic cel mai pur, alături de suratele sale din comuniunea Bisericilor dreptmăritoare. Pentru clerul și credincioșii ortodocși români, lumea „mare” e tot mai aproa­pe: ne-am integrat, ca stat, în NATO și UE, deci suntem parte din destinul civilizației euro-americane. Niciodată istoria noastră națională n-a fost mai clar conectată la un ordin de mărime atât de vast. De aici au venit destule lucruri bune și, nu puține, rele. Bine este că am deprins, după multe decenii de totalitarism, democrația, ca sistem politic bazat pe libertăți civice și drepturile omului. Că ne-am dezvoltat mai rapid, prin preluarea de tehnologii, mărfuri, idei și standarde din aria occidentală, de care am fost separați printr-o implacabilă „cortină de fier”. Profităm de libertatea de mișcare prin alte 26 de state-membre, ceea ce a impulsionat exporturile noastre pe piața internă a Uniunii și a deșteptat tinerimea, care profită de mobilitatea academică internațională.

La capitolul „rele”, putem pune, cu prioritate, confu­zia valorilor: am intrat în UE cu o societate încă agrară, economic involuată, dar și cu neîncredere în oameni și instituții. După 1990, România și-a adâncit fracturile sat-oraș, trăind drama ciocnirii mai multor mentalități greu de armonizat. Azi, coeziunea morală a națiunii e periclitată de faptul că largi categorii trăiesc în „timpuri” diferite. Unii, în epoca preindustrială, alții, deja în cea postindustrială, bazată pe secularizare, cosmopolitism, relativism moral și o identitate multiplă. Prin urmare, BOR – ca matrice a românismului – are de asumat strategii pastorale mai complexe. Căci aceasta e misiunea ei: să rămână „sobor­nicească” pe plan local. Să nu consacre, prin predica ei, un singur model sociocultural, eminamente tradițional. Să se adapteze mai multor audiențe, medii și așteptări. O poate face? Măcar încearcă, inclusiv prin noua generație sacerdotală, urbană, care trăiește ea însăși în actualitate, de la internet până la rețelele de socializare.

Am tot pledat, în eseurile mele, pentru suplețe misi­onar-pastorală. Pe lângă „graiul vechilor cazanii” (tot mai greu de înțeles), credincioșii fiecărei parohii se află la intersecția multor altor atracții, nevoi și prilejuri care, aparent sau substanțial, ignoră (când nu sfidează) stilul de viață „așezat”, recomandat de Predania răsăriteană. Evident că orice creștin caută isihia, reculegerea, boieria duhovnicească a rugăciunii și tihna liturgică. Dar tot mai puțini creștini au timp de cultura sufletului: trebuie să alerge, să muncească din greu, să-și susțină familia, să se educe permanent, să-și schimbe adesea meseria sau adresa. Or, iată că tocmai acești oameni postmoderni, mai căldicei, mai superficial sau formal uniți cu Taine­le Bisericii, sunt viitorul credinței, deci ei nu trebuie cu niciun chip înstrăinați. Cei de peste 50 de ani (iau acest prag cu titlu simbolic) sunt frăgeziți de duritatea experiențelor consumate, au mai obosit, sunt mai puțin atenți la ispitele lumești și mai dornici să atingă limanul unei „concluzii” existențiale creștinești, în preajma lui Iisus Hristos. Cei sub această vârstă, în schimb, pot rătăci durabil, sau chiar iremediabil, deși Dumnezeu are, firește, puterea de a-i readuce, pe mii de căi numai de El știute, înapoi în Casa Tatălui ceresc. Pentru a fi universală în propria ogradă, Biserica are însă vocația de a-i deprinde pe toți cu frumusețea mântuitoare a Bunei Vestiri, dincolo de varietatea creației omenești, de chipul schimbător al succesivelor generații și de spi­ritul capricios al istoriei. „Plinirea vremii” s-a petrecut irepetabil, în Bethleemul Iudeii. Adaptarea la vremuri se face necontenit…