Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

miercuri, 26 aprilie 2017

Trezvia comunitară Biserica nu este un organism social ca oricare altul, ci o „societate perfectă”: nu e desăvârșită, pentru că este divino-umană, deci are o parte „slabă”, dar se află, în pelerinajul ei terestru spre împărăția lui Dumnezeu, sub tensiunea desăvârşirii. Această desăvârșire, care este specifică doar lui Iisus Hristos, „se apropie” de fiecare fiu al Bisericii pe măsură ce fiecare fiu al Bisericii se apropie de Hristos: cu cât chipul divin din fiecare persoană (care a fost desfigurat de păcatul originar, dar restaurat prin iconomia întrupării) se aseamănă mai intens cu prototipul său, cu atât suma persoanelor reunite, prin Botez, în Trupul lui Hristos, preia ceva din calitățile desăvârșite ale Capului Bisericii, adică, stricto sensu, se încreștinează. Avem aici două paradoxuri: mădularele Bisericii au vocația de a se „cerebraliza”, adică de a funcționa mereu mai mult după „logica” lui Hristos, Cap al acestui corp mistic. Teocrația logocentrică a Bisericii este, virtualmente, cea mai „democratică” dintre adunările omenești: fiecare dintre mădularele sale e chemat spre un „urcuș”, spre o promovare ontologică și o permanentă schimbare ascensională de „statut”. Pe de altă parte, ca societate pelerină, Biserica trebuie să-și demonstreze natura teandrică în ochii tuturor celor care-i contestă această calitate. Ea nu se poate mulțumi cu vestirea Evangheliei, ci are datoria de a-și argumenta, în lume și față de lume, propria constituție. Aici intervine chestiunea apologeticii, adică a tehnicilor discursive, intelectuale, prin care Biserica se apără în fața tribunalului în care diferite instanțe lumești o acuză de toate „relele”, de la „anacronism”, până la „obscurantism”.
Și e bine că lucrurile stau așa. Fără aceste provocări, Biserica s-ar toropi într-o postură triumfalistă, de autosatisfacție care blochează urcușul duhovnicesc al mădularelor sale. Cu fiecare generație, Biserica trebuie să câștige un pariu: acela de a transmite darul credinței pe mai departe, până la sfârșitul istoriei umane. Ea mizează, suprafirește, pe lucrarea inefabilă a harului divin, prezent în Sfintele Taine, și în suma eforturilor duhovnicești ale creștinilor (de multe ori anonimi), însă are și obligația de a încerca să-i aducă în matricea lui Hristos pe sceptici, atei, agnostici, pe cei care idolatrizează știința ca pe o religie a demiurgiei antropocentrice, pe cei smintiți de alunecările unor clerici, dar și pe „cei de departe”, indiferent cum am defini această depărtare: ca înstrăinare existențială, ca ignoranță, ca ostilitate indusă ideologic etc.
Cum arată efortul apologetic, de apărare a credinței, în secolul 21? Ei bine, nu mai suntem în veacul patristic, nici în Renașterea Paleologilor sau în efervescența neo-isihastă din vremea post-bizantină a unui Paisie Velicicoski de la mânăstirea Neamț. Suntem recuplați la Occident, după rătăcirea prin deșertul comunismului. Ne aflăm, ca stat membru UE și NATO, într-o lume globalizată datorită internetului, care a modificat radical căile cunoașterii și ale conexiunii interumane. Trăim, de asemenea, într-o criză a democrației reprezentative: o epocă agitată de „cultura indignării”, atât de violent opusă cumințeniei pe care o recomandă smerenia și teama sapiențială de Dumnezeu. În aceste tot mai complexe condiții, Biserica nu poate trăi din anateme și autoizolări virtuoase, ci trebuie să iasă în larg, la pescuitul minunat! Ea are nevoie de curaj spiritual, de un cler educat și dincolo de teologie, de un laicat activ, competent, dornic să contribuie la dialogul dintre Biserică și lume.
Așadar, nu aggiornamento (s-a văzut că acela practicat de catolici, în anii ’60, a dus numai la protestantizarea sociologică a realității ecleziale), ci mai curând flexibilitate inteligentă, destinsă, iubitoare, inspirată. Dacă vrem ca sfintele lăcașuri – și multe se construiesc sub ochii noștri – să nu fie goale peste trei decenii, e nevoie de o trezire comunitară nelozincardă, vie, plauzibilă, persuasivă. Așa să ne ajute Dumnezeu, căci secerișul e mult…