Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

marți, 25 aprilie 2017

Religia, între credinţă şi practică în legislaţia europeană (I)    Încă de la început trebuie precizat că în legislaţie nu există o definiţie a religiei. În cele ce urmează încercăm să creionăm principalele elemente de dificultate care au stat în faţa înţelegerii conceptului de religie pentru a putea fi definit, ca apoi acea definiţie să fie şi acceptată. Elementele de bază specifice înţelegerii termenului „religie” nu presupun mari diferenţieri la nivel european. Religia reprezintă, la nivelul juridic de percepţie, credinţa într-o divinitate transcendentă, în acţiunea acesteia asupra lumii. Statele sunt de acord în legislaţiile naţionale că religia presupune o credinţă sau un set de credinţe, o mărturisire de credinţă sau o mărturisire asemănătoare, formulată în mod specific. Religia caută să explice aspectele legate de umanitate şi de lume în accepţiunea lor transcendentală. Credinţa religioasă oferă o perspectivă particulară asupra lumii cu privire la întreaga viaţă de pe pământ, precum şi la cea din lumea de dincolo.
Apropierea de elementul religios prin încercarea de conceptualizare şi definire a acestuia a determinat şi apariţia ideii că religia poate include credinţele teiste, non-teiste sau ateiste, cum este cazul Poloniei care, printr-o lege din 18 martie 2008 (publicată în Monitorul legislativ 2008, nr. 7, vol. 416, art. 14, par. 2), recunoaşte că religia ar trebui să includă în particular credinţe de natură teistă, non-teistă sau ateistă. Cu alte cuvinte, religia nu este restrânsă din punct de vedere juridic la credinţa religioasă care presupune relaţia omului cu Dumnezeu, ci include şi convingerile de natură non-teistă sau ateistă. Astfel, în această sferă sunt incluse şi convingeri ale agnosticilor, liber-cugetătorilor, pacifiştilor, ateiştilor sau raţionaliştilor, nefiind restrânsă libertatea religioasă la convingerile teiste, la religiile tradiţionale sau cu caracteristici instituţionale clare (a se vedea în acest sens cauza Pitsillides vs. Cipru, 1983).
Credinţa religioasă este tratată şi încadrată la nivel legislativ şi juridic ca o specie a doctrinei în general, dar distinctă faţă de doctrinele de natură filosofică, politică sau ideologică. Conform prevederilor legii austriece, de exemplu, credinţa cuprinde toate percepţiile religioase, ideologice, politice şi altele asemenea cu privire la viaţă şi la lume. Un concept fundamental al legislaţiilor naţionale este acela că religia e capabilă de exprimare, reprezentare sau manifestare în afară prin intermediul actelor cu caracter religios, prin manifestări individuale sau colective.
Lect. Dr. Emanuel TĂVALĂ