Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

sâmbătă, 29 iunie 2013

ECUMENICA

Comitetul Executiv al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-a întrunit la Bossey (Elveţia) între 5 și 8 martie a.c. S-au luat o serie de decizii legate de organizarea Adunării Generale a CMB, care va avea loc anul acesta în Busan, Coreea de Sud, şi s-a emis o declaraţie cu privire la pacea şi securitatea din America Latină. Documentul constată cu îngrijorare creşterea violenţei, a instabilităţii şi insecurităţii pentru populaţia care trăieşte în America Latină. Cele mai vulnerabile categorii sunt tinerii, femeile şi populaţiile băștinașe. În final, declaraţia cheamă bisericile din regiune, societatea civilă, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale să-şi unească eforturile pentru a promova pacea şi securitatea pe acest continent. Comitetul Executiv al CMB este format din 25 de membri şi se întruneşte la fiecare 6 luni. Biserica Ortodoxă Română este reprezentată în acest Comitet de Înaltpreasfinţia Sa Mitropolitul Nifon de Târgovişte.


Biserica Evanghelică Germană va avea un nou episcop pentru Departamentul „Ecumenism şi diaspora” în persoana lui Petra Boss-Huber, prima femeie-episcop care va ocupa această funcţie începând cu 1 ianuarie 2014, înlocuindu-l pe Martin Schindehütte care se va pensiona. Până la alegerea în această funcţie, Petra Boss-Huber a fost vicepreşedinte al Bisericii Evanghelice din Rheinland. Biserica Evanghelică Germană are peste 100 de comunităţi în Europa, Africa, America, Asia şi Australia, toate aparţinând de un singur episcop care este în acelaşi timp responsabil şi pentru relaţiile ecumenice ale acestei biserici. Comunităţile evanghelice germane din diaspora care aparţin direct de Biserica Evanghelică Germană nu trebuiesc confundate cu diferitele populaţii germane care trăiesc în mai multe părţi ale lumii. Aceste comunităţi au fost înfiinţate relativ recent spre a sluji credincioşii germani evanghelici stabiliţi în diferite ţări, mai ales în marile oraşe, precum şi pentru a fi la dispoziţia credincioşilor în timpul vacanţelor.


Rev. Dr. Emilio Castro, al patrulea Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), a trecut la cele veşnice la 6 aprilie a.c. la reşedinţa sa din Montevideo, Uruguay, având 85 de ani. Emilio Castro s-a născut la 2 mai 1927 în Montevideo, Uruguay, fiind botezat catolic. Mai târziu a devenit metodist. A studiat teologie la Basel şi Lausanne (Elveţia), unde a obţinut doctoratul în teologie. În 1973 a devenit director al Comisiei pentru Misiune Mondială şi Evanghelism din cadrul CMB, iar între 1985 și 1992 a fost Secretar General al CMB. În această calitate a militat pentru consolidarea participării în CMB a bisericilor din blocul comunist şi a depus eforturi mari pentru a păstra relevanţa CMB pentru viaţa bisericilor membre din estul Europei după căderea „cortinei de fier”. A arătat un deosebit interes pentru America Latină, continentul lui de origine, implicându-se în consolidarea democraţiilor din această regiune. A fost o voce extrem de dură la adresa dictatorilor din regiune. De asemenea, a militat pentru primirea în CMB a bisericilor penticostale latino-americane. S-a remarcat prin lupta împotriva regimului apartheid din Africa de Sud. Gândirea sa teologică poate fi integrată în curentul cunoscut sub numele de „teologia eliberării”, specifică Americii Latine.


Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) nu ia în considerare schimbarea locului unde va avea loc cea de-a 10-a Adunare Generală, arată o recentă declaraţie a Secretarului General al acestei organizaţii, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit. Adunarea CMB este programată să aibă loc în Busan, Coreea de Sud, între 30 oct. și 8 nov. a.c. Escaladarea tensiunilor dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud şi pericolul unui război atomic în regiune îi determină pe unii creştini să se întrebe dacă Adunarea CMB mai poate avea loc în Busan. Odată cu asigurarea faptului că nu există vreun alt plan legat de locul Adunării, Secretarul General al CMB a lansat comunităţii internaţionale, mai ales celor direct implicaţi în tensiunile din sud-estul Asiei, un apel la înţelegere, exprimându-şi nădejdea că „Dumnezeul păcii va călăuzi această regiune spre dreptate şi pace, aşa cum indică tema Adunării programate pentru sfârşitul acestui an”.


Rubrică realizată de Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Geneva