Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

vineri, 10 februarie 2017

Asumarea pastorației – misiune de echipă

Pr. Conf. Dr.
CONSTANTIN NECULA

O întâlnire de sfârșit de an, la Facultatea de Teologie din Sibiu, ne-a adus dinaintea noastră, profesori și studenți, realitatea din pastorația imediată. Preoți tineri ne-au dovedit că preoția este legată de nevoile comunității, de cerințele reale ale acesteia. Că Ortodoxia nu are un complex în a învăța și a pune în aplicare modele pastorale viabile provocate din viața fiecărei experiențe. Ceea ce a apărut și mai minunat a fost lecția echipei pastorale. Este tot mai limpede că preotul nu mai poate face totul singur la nivelul pastorației. Cateheză ori educație religioasă, predică ori revistă parohială, blog sau suport vizual, școală catehetică ori, pur și simplu, organizarea evenimentelor pastorale inerente vieții parohiale sunt puncte de efort, sunt provocări în care preotul nu mai poate rămâne singur. La începutul anului 2016, însoțind pe Părintele nostru Mitropolit la întâlnirile cu preoții, am descoperit un suflu pastoral nou, curajos. Tinerii preoți care și-au prezentat referatele nu au mai făcut-o pornind dinspre teorie înspre practica pastorală, ci ne-au determinat să constatăm cărei experiențe a Bisericii seamănă experiența lor. Fie că a fost vorba de parohii din Sibiu sau Mediaș, Făgăraș ori Brașov – atât cât mi-a îngăduit Dumnezeu să ascult experiențele minunaților noștri colegi, fiind convins că astfel de rezultate există în foarte multe alte parohii –, am înțeles că munca pastorală nu mai este a unui suflet izolat de comunitate, zdrobit de responsabilitate și blocat din lipsa finanțării unor proiecte, ci a comunității. A oferi copiilor excursii cu bicicleta sau lecții de iconologie, a-i face să redescopere tradițiile bunicilor lor, atât de bine încât să aduci, de la oraș, copiii la bunici, în sat, Duminica, a dărui copiilor posibilitatea să dăruiască sau, pur și simplu, a-i învăța că sunt o singură familie parohială înseamnă, înainte de orice, a face echipă cu ei. Lecția colegialității eclesiale începe în parohie cu articularea fiecărui copil ori tânăr în misiunea Bisericii. Riscul ruperii de poporul binecredincios prin proiecte pastorale care nu reprezintă comunitatea nu se poate evita decât prin lucrul în comun, prin asumarea în comun a misiunii. Am văzut un preot punând în mâna copiilor deprinderile necesare unui bun gospodar, altul a urcat pe munte la plantat brăduții prin care nepoții copiilor de acum vor împodobi Crăciunul vremii lor. Un altul a descoperit talentele copiilor la teatru, la dialog cultural și la scriitură. Rămânem instituția din România cu cea mai aplicată priză la popor din cât pot exista, puțin efort ne poate ajuta să vedem ce tezaur uman are țara în care propovăduim și trăim Evanghelia. Nu lipsa banilor ne blochează proiectele, sau nu în primul rând, ci o comoditate vecină cu moartea pastorală. Suntem obligați să ieșim din analiză și să trecem la acțiuni pastorale coerente, pline de viață.
Cele scrise mai sus întăresc realitatea emisă în titlu: pastorația se asumă în echipă. Desigur că preotul poartă responsabilitatea principală în realizarea ei, de la el trebuind să curgă spre comunitate proiectele „făcubile” ale pastorației parohiale. A dezvolta proiecte corecte pastoral înseamnă a răspunde unei nevoi imediate, pe termen mediu și lung în parohie. Cred că anul 2016 ne-a dovedit pe deplin capacitatea de creație a tinerilor, ne-a oferit posibilitatea de a vedea ce avem nevoie ca să construim corect pastorația. La excelentele ateliere de formare de la Mănăstirea Sâmbăta, participanții ne-au racordat la realitatea din parohii și și-au luat oxigenul necesar efortului pastoral continuu la care suntem supuși. Ceea ce rămâne după stagiile propuse ține de prospețimea unei prietenii care, obligatoriu, e necesar să ne unească la nivelul preoțimii și la nivelul relației preot-credincioși. Prea mult am depins în misiunea noastră de relația preot-autorități, de unde și confuzia că facem politică. Din nici o altă sursă n-am reușit, ani de zile, să ne obținem fondurile decât din marea piață a proiectelor învârtite în zonele intereselor de grup, interese din care Biserica nu făcea parte. S-au cheltuit milioane de euro pe școli de păreri în dauna școlilor de viață reală, se cheltuie enorm pe intervenționismul etic în dauna moralei comunității, se cheltuie pe organizarea unei educații sexuale detașate de copilul român, atașată marilor campanii de LGBT-izare a culturii familiei. Efortul preoților pare un pic inegal. Este așa atunci când el nu pune tezaurul uman al comunității în balans cu indecența financiară a unor proiecte de dezmembrare a comunităților. Ce avem de partea noastră este posibilitatea de a alcătui echipă cu proprii noștri oameni, de a alunga însingurarea – frustrantă de cele mai multe ori, cu un soi de comuniune pe care nu cred că-l mai are vreun segment social la îndemână. Comuniune cu cei care vor să-și mântuie sufletul, nu să fie batjocoră lumii. Comuniunea cu cei care se vor cu Dumnezeu, nu împotriva lui. Poate că nu cred după toate regulile dogmatice ale credinței, nu sunt respectuoși după regulile lumii noastre, oarecum îngustate în termeni. De obicei au curaj să spună cu voce tare ceea ce noi șușotim pe la colțuri și cer preotului să le respecte alegerile, dacă le au, sau să-i ajute în alegeri. Nu contestă altceva decât contrafacerile umane în care își trăiesc tinerețea, au dinaintea noastră ripostă atunci când nu stăm de partea sărăciei, a bunului simț, de partea lui Iisus Hristos. De aceea e nevoie să fim echipă. Să ne dovedim o preoție lucrătoare în Duhul dintâi al Bisericii. Petru că ei iubesc Biserica, încearcă să o cunoască mai bine, să fie mădulare vii ale ei.

Vom ști oare să multiplicăm exemplele valoroase și să estompăm neghiobiile pastorale ale unor colegi, neatenți la sensibilitatea momentelor istorice prin care trecem? Vom reuși să deblocăm din acuza de ideologizare propovăduirea, dezvoltarea culturii creștine la tineret și copii? Să cerem ajutor de la Cel Care ne este Ajutor. Cu El începe Echipa.