Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

vineri, 10 februarie 2017

MONAHISMUL ORTODOX ROMÂNESC

vol. II Istorie, contribuții și repertorizare, București, Editura Basilica, 2016, 1200 pagini 
Editura Basilica a Patriarhiei Române ne-a făcut un frumos dar înainte de Praznicul Nașterii Domnului din anul 2016 și anume volumul II din trilogia „Monahismul Ortodox Românesc”. Ca și primul volum și cel pe care îl prezentăm acum, a apărut sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române, respectiv a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Domnului Acad. Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei. Coordonatorii volumului au fost tot Părintele Acad. Mircea Păcurariu și Dl prof. univ. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei. Dacă primul volum a prezentat o istorie generală a monahismului ortodox, dar și a celui apusean, volumul de față prezintă o istorie a monahismului românesc și a rolului său în promovarea culturii și artei românești, dar și a contribuției sale la dezvoltarea monahismului altor popoare ortodoxe.

Volumul începe cu un studiu mai vechi al Mitropolitului Antonie Plămădeală și anume, Rânduiala tunderii în monahism, urmat de un studiu semnat de către Mitropolitul Serafim al Germaniei, Spiritualitatea monahală românească și notele ei distincte față de monahismul din celelalte țări ortodoxe, iar Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului prezintă pe Sfinții Cuvioși din mănăstirile românești.
Un capitol aparte este consacrat culturii și artei din mănăstirile românești. Sunt incluse aici studii semnate de Pr. Acad. Mircea Păcurariu: Contribuția monahismului la promovarea culturii românești (p. 177-242); arhimandrit Policarp Chițulescu, Bibliotecile mănăstirești de la noi (p. 243-258); Pr. prof. Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie din Iași care prezintă Contribuția monahismului nostru la promovarea unor acțiuni filantropice în Biserica Ortodoxă Română (p. 399-456), iar Acad. Nicolae Edroiu de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pune în lumină Monahismul ortodox ca factor de unitate națională românească.
Câteva capitole sunt consacrate arhitecturii, picturii și artelor decorative din mănăstirile noastre, cu studii semnate de prof. dr. Mihaela Palade, de la Facultatea de Teologie din București, prof. Elena Ene Vasilescu de la Universitatea din Oxford, cercetătorii Teodora Roșca, Anastasia Văetiș, Oana Slăvuică, prof. Victor Simion și arhidiacon Sebastian Barbu Bucur, care prezintă activitatea unor cunoscuți călugări-psalți.
Ultimul mare segment din acest volum este consacrat Legăturilor românilor cu mănăstirile din Muntele Athos (Pr. prof. Ioan Moldoveanu, p. 1011-1064), cu Mănăstirea Sf. Ecaterina din Muntele Sinai și cu alte așezăminte din Țara Sfântă, Pr. prof. Mircea Păcurariu, p. 1061-1106), și cu Mănăstirile din Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Ucraina și Rusia (Pr. prof. Nicolae Chifăr, p. 1107-1122). Mariana Lazăr de la Muzeul Național Cotroceni se ocupă cu Statutul mănăstirilor din Țara românească închinate Locurilor Sfinte, iar prof. Paul Brusanovski de la Facultatea de Teologie din Sibiu prezintă Proprietățile mănăstirești de la noi și secularizarea lor în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Trebuie să subliniem și faptul că volumul are o ilustrație foarte bogată, cu sute de fotografii de epocă, gravuri, icoane, toate strânse prin strădania Domnului Ioan Dragoș Vlădescu, secretarul comisiei de redactare și editor coordonator al volumului.
Așadar, întâlnim o gamă foarte variată de teme, care au reușit să pună în lumină aportul monahismului românesc la promovarea culturii și artei de la noi, dar și contribuția lui la susținerea vieții monahale din întreg spațiul geografic ortodox. Iată motivele pentru care recomandăm acest volum preoților noștri, precum și altor iubitori ai trecutului Bisericii și neamului nostru.