Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

luni, 6 februarie 2017

Zilele Șaguniene 2016

Ștefan MĂRCULEȚ

Chip și icoană
În cuvântul de felicitare și de binecuvântare, IPS Mitro­polit Laurențiu a vorbit despre chipul Sfântului Ierarh An­drei Șaguna redat în tablouri și apoi transpus în icoana sa.
„Fiecare pictor încearcă să surprindă ceva din frumusețea sau expresia feței persoanei pictate, însă tai­nicul nu poate fi exprimat decât într-o sinteză iconică. Așa se face transferul spre icoană. Trăsăturile esențiale care au stat la baza canonizării sale, smerenia, blândețea, seninăta­tea, credința sa puternică și sfințenia vieții sunt exprimate iconic într-un mod cu totul special. Vedem o seninătate a chipului care pătrunde, care oferă liniște sufletească. În icoană s-a încercat să se exprime preocupările deosebite pe care le-a avut Sfântul Andrei Șaguna în Biserica din Ardeal, dar și pentru națiunea română”, a spus ierarhul.
Zilele Andreiene la Facultatea de Teologie
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu au început marți, 22 noiembrie, manifes­tările din cadrul „Zilelor Șaguniene 2016”. Sub titulatura „Educație și misiune”, facultatea sibiană a deschis o serie de evenimente academice, denumite ca în fiecare an „Zilele andreiene” în cadrul Facultății de Teologie.
Prima manifestare din cadrul „Zilelor Andreiene” la Facultatea de Teologie din Sibiu a fost Simpozionul „Misiunea Bisericii în contemporaneitate. Reflecții asu­pra Sinodului Panortodox din Creta”. Simpozionul s-a desfășurat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie din Sibiu, iar principalul vorbitor a fost Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mi­tropolitul Ardealului. În prelegerea sa, ierarhul a prezentat lucrările și importanța Sinodului Panortodox din Creta, desfășurat anul acesta în perioada 16-27 iunie și a prezentat documentele și materialele semnate de toți reprezentanții Bisericilor Ortodoxe.

„Sinodul din Creta a apărat ortodoxia credinței, nu a adus canoane noi și nici nu a instituit dogme noi. Sinodul s-a ocupat de activitatea pastoral-misonară a Bisericii, soluționând nevoiele practice din viața Bisericii. Ortodoxia.
credinței este exprimată și apărată în toate documentele. Ca o mărturie că Biserica mai are nevoie de mult lucru pentru soluționarea altor documente rămase în studiu, acestea vor fi trecute pe lista unui viitor Sinod Panortodox. S-a făcut propunerea ca un eventual sinod să se țină din șapte în șapte ani, sau din zece în zece ani. Delegația Bisericii Ortodoxe Române a adus mai multe amendamente și a fost apreciată unanim de toți participanții pentru contribuția sa și în special pentru intervențiile Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, a subliniat Părintele Mitropolit.
Manifestările academice de la Facultatea de Teolo­gie din Sibiu au continuat în zilele următoare printr-un simpozion al studenților, intitulat „Comunicarea online și offline”, prin Simpozionul „Cultură și tradiție eclezi­astică ortodoxă” organizat de doctoranzii teologi și alte evenimente.
Diplomatul și scriitorul Teodor Baconschi a conferențiat la Sibiu
Prima săptămână din cadrul „Zilelor Șaguniene 2016” s-a încheiat cu o conferință susținută vineri, 25 noiembrie, de diplomatul, scriitorul și teologul Teodor Baconschi în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.
Conferința a avut titlul „Comunicarea Bisericii în era digitală” și a deschis un proiect cultural de durată inițiat de sectorul cultural din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, numit „Șuetele Șaguniene”.
Biserica și comunicarea cu noile generații
Prezentarea invitatului a fost făcută de IPS Mitropolit Laurențiu, care a amintit celor prezenți pregătirea acade­mică, experiența diplomatică și competențele oaspetelui.
„Domnul Teodor Baconschi a studiat primii doi ani de Teologie aici, la Sibiu și temelia acestei pregătiri teologice și filosofice se simte. Suntem foarte bucuroși de apariția în trecut și în prezent a domniei sale în diferite medii, unde aduce un cuvânt cu autoritate despre valoarea spirituală și culturală a națiunii române și despre importanța Bisericii și a teologiei”, a spus ierarhul.
În prelegerea sa, Teodor Baconschi a prezentat pe larg câteva idei legate de dialogul pe care Biserica trebuie să-l dezvolte în zilele noastre cu societatea îndepărtată de valorile tradiționale creștine.
„Biserica Ortodoxă are o serie întreagă de atuuri. Este fabulos să ai tot textul hrisostomian ca nucleu al vieții tale liturgice, al întâlnirii tale mistice cu Dumnezeu. Conser­vatorismul de acest tip este fabulos, este arma infailibilă, dar pe lângă el trebuie puse niște arme defensive, care pot deveni și ofensive. Acestea pot detensiona niște dialoguri prost începute cu lumea seculară, cu noua generație care spune că și-ar dori să fie în Biserică, dar fără ca Dumnezeu să le ceară ceva, fără să aibă vreo obligație morală. Este și vina noastră, a tuturor creștinilor, că transferul catehetic de memorie creștină către noua generație a eșuat sau a înregistrat un semi-eșec. Undeva trebuie să fim interpelați de această chestiune, trebuie să ne întrebăm unde s-a oprit comunicarea și de ce, ce s-a întâmplat de i-am pierdut pe acești oameni. Răspunsul trebuie dat cu deschidere inte­lectuală, cu moderație, cu multă competență în materie de apologie, ca să nu batem câmpii, pentru că trăim într-o lume unde oricine poate spune orice. Trebuie echilibrată realita­tea democratică a opiniei care se exprimă oriunde și oricât într-o cultură a contestației”, a subliniat Teodor Baconschi.
Expoziția „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna prin ochii micilor iconari din centrele Arhiepiscopiei Sibiului”
În ajunul hramului Catedralei mitropolitane din Sibiu s-a vernisat la Biblioteca Județeană „ASTRA” din oraș Expoziția „Sfântului Ierarh Andrei Șaguna prin ochii mici­lor iconari din centrele Arhiepiscopiei Sibiului”. În cadrul evenimentului din timpul manifestărilor „Zilele Șaguniene 2016” au fost premiați coordonatorii centrelor parohiale participante, profesori de Religie și tineri implicați în diferite activități educative.
În cuvântul de binecuvântare, IPS Mitropolit Laurențiu i-a felicitat pe tineri și pe coordonatori pentru icoanele realizate și pentru toate activitățile din acest an.
„Este o mare bucurie pentru noi că avem ocazia să vedem această activitate cu tinerii desfășurată în cursul acestui an. Ați manifestat tinerețea voastră în toate lucră­rile realizate și curăția sufletului, nevinovăția aceasta ați încercat să o exprimați artistic. Talentul poate l-ați desco­perit acum când n-ați creat niște capodopere, ci mărturii ale curăției sufletului. Totdeauna un pictor își exprimă în culori ceea ce trăiește el în interiorul lui”, a spus ierarhul.
Festivitate de premiere
Grupul de copii din Slimnic, coordonat de părin­tele George Piț, a interpretat câteva colinde, iar corul Organizației Tinerilor din Sibiu, condus de Teodora Șpan, a încântat publicul prin colindele interpretate în maniera binecunoscută.
A urmat festivitatea de premiere prin care s-au acordat diplome și cărți din partea Arhiepiscopiei Sibiului.
Corul „Dal Segno” din Oradea a concertat la Sibiu
„Zilele Șaguniene 2016” s-au încheiat la Sibiu printr-un concert extraordinar de colinde al corului „Dal Segno” al Facultății de Arte din cadrul Universității din Oradea, di­rijat de conf. univ. dr. Valentin Lazăr. Concertul a avut loc vineri, 9 decembrie, în Catedrala mitropolitană din Sibiu.
Corul a interpretat 20 de colinde și cântece religioase din repertoriul național, cu momente de interpretare solo din partea artiștilor Florina și Florin Mariș Hinsu. Pre­zentarea oaspeților de la Oradea a fost făcută de Emanuel Tăvală, care a vorbit despre performanțele muzicale, re­pertoriul vast și experiența artistică a corului din Oradea.
Diplome de apreciere
La final, IPS Mitropolit Laurențiu le-a mulțumit oaspeților pentru minunatul concert oferit în preajma săr­bătorilor sfinte și le-a adresat invitația de a poposi an de an în Catedrala mitropolitană din Sibiu pentru a colinda. Ierarhul a oferit diplome de apreciere dirijorului Valentin Lazăr și celor doi soliști, Florina și Florin Mariș Hinsu. Toți membrii corului au primit daruri din partea Părintelui Mitropolit.
„Mesajul transmis prin colinde este cel al Iubirii întrupa­te. Dumnezeu S-a făcut Om, dar n-a venit ca un om matur care să judece, ci ca un prunc născut în ieslea Betleemului, ca un Prunc Care se naște în familiile noastre și în sufletele fiecăruia dintre noi, pentru ca să ne lase nouă posibilitatea de a ne împărtăși de iubirea nemărginită a lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.
Hramul Catedralei mitropolitane din Sibiu
Catedrala mitropolitană din Sibiu a fost plină de credincioși la sărbătoarea ocrotitorului locașului de cult și al întregului Ardeal, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Mulțimile de pelerini și de credincioși au primit binecu­vântare în ziua de cinstire a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și a Sfântului Apostol Andrei și au cinstit moaștele marelui mitropolit aflate în racla așezată spre închinare în centrul locașului de cult.
Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Domețian, Mitropolitul Vidinului, Bulgaria, Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Policarp, Episcopul-vicar al Mitropoliei Vidinului și Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

La Sfânta Liturghie au fost prezenți oficialități locale, județene și centrale, precum și numeroși oaspeți din țară. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei mitropolitane din Sibiu.