Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

miercuri, 25 iunie 2014

Germania – rol punte în dialogul dintre culturi, Biserici creştine şi religii. Vizita Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I (10-19 mai 2014)

Diac. Dr. Habil. ŞTEFAN L. TOMA


În perioada 10-19 mai a.c., Primus-ul inter Pares al Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, a efectuat o vizită pastorală în Germania. Deşi principala raţiune a acestei deplasări a constituit-o aniversarea celor 50 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Greceşti a Germaniei, conotaţiile acestei vizite au avut şi un simbolism interortodox, ecumenic.
Pe data de 11 mai a.c., la Parohia Greacă „Buna Vestire” din Esslingen (în apropiere de Stuttgart), Sanctitatea Sa a slujit Sfânta Liturghie înconjurat de toţi episcopii ortodocşi canonici de pe teritoriul Germaniei, care formează Adunarea Episcopală a Germaniei.

În programul vizitei Patriarhului de Constantinopol la Frankfurt, din data de 12 mai a.c., după vizitarea Domului „Sfântul Bartolomeu” de pe malurile Mainului, Sanctitatea Sa s-a întâlnit cu conducătorii Bisericii Evanghelice din Landul Hessen şi Nassau, dl Volker Jung şi Christian Schad. În prezenţa Sanctităţii Sale, cei doi prelaţi au adresat un apel la pace şi reconciliere în Ucraina, în lumina principiilor şi valorilor creştine; a fost criticată politica Turciei de limitare a libertăţilor religioase şi s-a adresat un apel la permiterea redeschiderii Institutului Patriarhiei Ecumenice din insula Halki. Nu în ultimul rând, a fost evidenţiată deschiderea şi cooperarea intercreştină şi interreligioasă a Bisericii Ortodoxe, a cărei voce este din ce în ce mai respectată în lumea contemporană. (Mulţumiri datorez părintelui dr. Raimar Kremer pentru detaliile legate de prezenţa Patriarhului Bartolomeu I la Frankfurt am Main.)
Întâlnirea Patriarhului Bartolomeu I cu membrii Conferinţei Episcopilor Catolici din Germania s-a desfăşurat pe data de 13 mai a.c. la Bonn, o întâlnire marcată de spirit fratern, profunde discuţii teologice şi creionarea unor frumoase proiecte de colaborare pentru viitorul imediat şi mediu.
Pe data de 14 mai a.c., Patriarhul Ecumenic a fost primit cu multă căldură de cancelarul Germaniei, d-na Angela Merkel, la sediul Guvernului din Berlin, unde d-na Merkel a purtat discuţii oficiale, atât cu delegaţia Patriarhiei Ecumenice, cât şi private, cu Sanctitatea Sa. Patriarhul de Constantinopol i-a mulţumit cancelarului german pentru susţinerea constantă acordată problematicilor cu care se confruntă Patriarhia Ecumenică, pentru prietenia pe care o nutreşte faţă de valorile spirituale ale Ortodoxiei, ca şi pentru cele două vizite făcute la sediul Patriarhiei Ecumenice de pe malurile Bosforului. La rândul ei, cancelarul german a adresat un nou apel clasei politice de la Ankara, în privinţa reglementării libertăţilor religioase, condamnând, în acelaşi timp, intenţia Turciei de a transforma statutul „Sfintei Sofia” din muzeu în moschee.
Pe parcursul aceleiaşi zile, Patriarhul Ecumenic a fost primit la sediul Preşedinţiei Germaniei, de către dl Joachim Gauck, preşedintele în exerciţiu al Germaniei, el însuşi, un fost pastor al Bisericii Evanghelice. Ulterior, Sanctitatea Sa s-a deplasat la sediul Bundestagului, unde a fost primit de către dl Norbert Lammert, preşedintele Parlamentului german. În cuvântarea sa, Patriarhul Ecumenic a evocat rolul important al Germaniei, ca factor de stabilitate şi promovare a principiilor democratice, atât pe teritoriul continentului european, cât şi la scară internaţională. Sanctitatea Sa a ţinut să sublinieze, în acest context, că Patriarhia Ecumenică, la fel ca şi întreaga Biserică Ortodoxă, desfăşoară o lucrare pur spirituală, neimplicând amestecul în politică! Totuşi „Centrul Bisericii Ortodoxe din Fanar, ca şi conducătorul ei, nu ignoră şi nu poate fi indiferent la problemele care îl privesc pe omul contemporan!”
În după-masa zilei de 14 mai a.c., Patriarhul Ecumenic a fost oaspetele administraţiei centrale a Bisericii Evanghelice din Germania. În cadrul festiv al Domului evanghelic din Berlin (Berliner Dom), în prezenţa celor mai renumite personalităţi eclesiale din Germania, profesori de teologie, cărora li s-au alăturat reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate la Berlin, Sanctitatea Sa a susţinut alocuţiunea: „Purtarea de grijă şi slăvirea Creatorului. Pledoarie pentru o etică ecologică din perspectivă ortodoxă”. Ulterior acestei alocuţiuni a urmat o recepţie cu participare largă, în cinstea prezenţei Sanctităţii Sale la Berlin. În acest cadru, aş aminti şi prezenţa episcopului Dr. Johann Schneider, Episcop evanghelic de Halle-Wittenberg, un episcop sas, născut în Mediaş, prieten al Ortodoxiei româneşti. Ulterior acestei recepţii, a avut loc o întâlnire bilaterală restrânsă, între delegaţia Patriarhiei Ecumenice, condusă de Patriarhul Bartolomeu I, şi delegaţia Bisericii Evanghelice din Germania, condusă de prelatul Nicholaus Schneider, preşedintele organismului administrativ central al Bisericii Evanghelice. Membrii delegaţiei protestante au fost profesori de teologie sau prelaţi evanghelici, membri în diversele comisii de dialog teologic oficial cu Bisericile Ortodoxe. Între aceştia i-aș aminti pe d-na Petra Bosse-Huber, episcop şi conducător al Departamentului de Ecumenism şi Misiune Externă al EKD, dr. Martin Illert, secretarul general al EKD, prof. dr. Andreas Müller (Kiel), prof. dr. Reinhard Thöle (Halle) etc. Pe parcursul cinei festive, desfăşurată în salonul oficial al Domului din Berlin, atât Patriarhul Ecumenic, cât şi dl. Nicholaus Schneider au susţinut alocuţiuni marcate de realism, deschidere ecumenică şi aprecieri bilaterale. Patriarhul Bartolomeu I a mulţumit Bisericii Evanghelice pentru întreg sprijinul material sau educaţional acordat Bisericilor Ortodoxe de-a lungul anilor (prin burse), ca şi pentru proiectele concrete ale Patriarhiei de Constantinopol, finanţate şi cu sprijin EKD. Între acestea, Sanctitatea Sa a amintit Academia Teologică din insula Creta sau Centrul de Studii Patristice al Patriarhiei Ecumenice din Tesalonic (Mănăstirea Vlatadon), Grecia. Invitat în numele Bisericii Evanghelice din Germania, prin dl. Nicholaus Schneider, să ia parte, în anul 2017, la manifestările dedicate celor 500 de ani de la demararea Reformei lui Luther, Sanctitatea Sa a răspuns pozitiv, adăugând că va participa cu conştiinţa că atunci s-a produs o ruptură în Biserica Universală, raţiunea prezenţei sale fiind marcată de nevoia stimulării pe mai departe a dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Evanghelică.
Cu ocazia vizitei Sanctităţii Sale în Germania, Biserica Evanghelică a publicat un Dicţionar dedicat dialogurilor teologice bilaterale dintre Biserica Evanghelică a Germaniei şi Bisericile Ortodoxe, pe parcursul anilor 1959-2013, lucrare care a fost prezentată în Berliner Dom, ulterior alocuţiunii Patriarhului Bartolomeu I [Reinhard Thöle, Martin Illert (Hrsg.), Wörterbuch zu den bilateralen Theologischen Dialogen zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und orthodoxen Kirchen (1959-2013), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2014, 136 p.]. După cum remarca d-na Petra Bosse-Huber în Cuvântul de introducere, o astfel de lucrare este „dovada unei experienţe de apropiere şi de conştientizare a apartenenţei la misiunea ecumenică, pe care dorim să o aprofundăm şi să o consolidăm pe mai departe”. Lucrarea structurează sintetic temele abordate, punctele comune la care s-a ajuns, aspectele unde persistă deosebiri, evocă numele preşedinţilor de delegaţie şi face o sinteză a comunicatelor de presă deja existente. Iată de ce, atât prof. dr. Reinhard Thöle, cât şi dr. Martin Illert merită felicitaţi pentru această iniţiativă patronată de către EKD. Nu în ultimul rând, aş aminti prezenţa chipului părintelui Dumitru Stăniloae într-una din pozele aflate pe coperta acestei lucrări, mărturie de nezdruncinat a participării teologului român la consolidarea edificiului gândirii ecumenice contemporane!
Pe data de 16 mai a.c., Patriarhul Bartolomeu I a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa de către Universitatea „Ludwig-Maximilians” din München, la propunerea Facultăţii de Teologie Catolică a amintitei Universităţi. Discursul de „Laudatio” a fost rostit de către prof. dr. Franz Xaver Bischof, decanul Facultăţii în cauză. Patriarhul Ecumenic a susţinut o alocuţiune, cu tema: „Teologia ca ştiinţă empirică şi viaţă”, subliniind rolul Bisericii în istorie, care are menirea de a-l asuma şi de a-l sfinţi pe om. Sanctitatea Sa a subliniat că „ştiinţele pozitive nu pot rezolva problemele existenţiale ale omului de astăzi, cum ar fi: sensul şi scopul vieţii, problema suferinţei, taina morţii”. În acest sens, Patriarhul Bartolomeu I i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi să caute „Adevărul” dincolo de ştiinţă, politică, şi dincolo de istoria de ieri şi de azi!”
Pe parcursul întregii vizite a Patriarhului de Constantinopol în Germania, s-a remarcat (atât din partea Bisericii Catolice, cât şi a Bisericii Evanghelice) interesul pentru Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din anul 2016, pentru agenda acestuia, ca şi pentru repercusiunea unui astfel de eveniment asupra întregii lumi creştine. În abordările oficiale ale Sanctităţii Sale, în mesajele rostite cu diverse ocazii, Sanctitatea Sa a subliniat nu doar rolul Patriarhiei Ecumenice în Ortodoxie, ci şi unitatea ortodoxă, în lumina libertăţii şi responsabilităţii, care nu ignoră identitatea şi libertatea naţională. În acest sens, Patriarhul Ecumenic a dat mărturie asupra faptului că Bisericile Ortodoxe sunt solidare în contribuţia pe care o aduc la soluţionarea crizelor umanităţii contemporane.
Vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I în Germania s-a încheiat pe data de 19 mai a.c., odată cu vizitarea Muzeului Lagărului de concentrare de la Dachau, unde a înălţat rugăciune pentru sufletele celor ce şi-au găsit acolo sfârşitul tragic, într-un context greu de descris în cuvinte!...
Bibliografie: www.patriarchate.org; www.amen.gr; www.bundesregierung.de.